Bank-bank FPX

Jika anda mempunyai akaun perbankan internet daripada salah satu bank ini, maka anda boleh membuat pembayaran melalui FPX di Portal MyFPX MBMB.